Highly connected 010 511 23 68

Projecten

VerLEDding – Gemeente Amsterdam

Project

De gemeente Amsterdam heeft zichzelf de ambitie opgelegd om binnen 5 jaar alle lantaarnpalen in de gehele gemeente te voorzien van LED verlichting. Het areaal is al deels voorzien van LED verlichting maar er moeten nog zon 120.000 armaturen verLED worden. Dit maakt het, het grootste vervangingsproject wat ooit in Nederland is gedaan op het gebied van openbare verlichting. Een enorme uitdaging qua contract en ook qua organisatie daaromheen. De moeilijkheidsgraad van het project zit hem in de diversiteit van het areaal, de korte doorlooptijd en het type contractvorm waarvoor gekozen is. Voor het vervangingsproject is een projectteam opgezet om op deze manier slagvaardig te werk te kunnen gaan en om gefocust te kunnen zijn op dit project.

Rol tijdens project

Bas is werkzaam binnen het projectteam VerLEDding in de rol van Contractmanager. In deze rol helpt hij mee met het opstellen van het bestek. Het huidige onderhoudscontract gaat omgezet worden naar een prestatiecontract met als onderdeel de verLEDding. Er wordt door middel van interviews met de stakeholders van het huidige onderhoudscontract getoetst wat beter kan. Daarnaast ligt de focus gedurende de voorbereiding op oplossingen voor technische vraagstukken, zodat deze gedurende de uitvoering geen belemmering kunnen vormen. In de uitvoering zal Bas monitoren of de afspraken en werkzaamheden goed worden uitgevoerd door desbetreffende aannemer.

Overige projecten

Peter Marinussen

Meer weten?

Mail Peter of bel 010 – 511 2368