Highly connected 010 511 23 68

Projecten

Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT) – Provincie Utrecht

Project

Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT) omvat verschillende projecten binnen de huidige SUNIJlijn in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein die tot en met 2020 moeten worden gerealiseerd. Als eerste wordt er een nieuwe model tram op de SUNIJlijn geïntroduceerd, waardoor de huidige haltes allemaal ca 50cm verlaagd moeten worden en mogelijk verlengd en daarbij moeten aansluiten op de omgeving. Daarvoor worden er 27 nieuwe CAF trams van 41m aangeschaft. Ook wordt de traminfra ten zuiden van Nieuwegein Stadcentrum geheel vernieuwd zodat deze weer voor ca 30 jaar bruikbaar is. In de zomer van 2020 moet dit worden gerealiseerd gedurende een 12 weken durende buitendienststelling waarin er geen trams rijden. Daarnaast wordt de bestaande tramlijn bij Utrecht CS verbonden met de nieuwe Uithoflijn zodat Nieuwegein en IJsselstein ook direct verbonden worden met de Uithof. Tenslotte wordt bij de remise in Nieuwegein tijdelijke opstelcapaciteit gebouwd voor de ontvangst van de nieuwe trams en het afvoeren  van de oude SIG trams in 2020.

Rol tijdens project

Rob is gedurende dit project werkzaam in de rol van Technisch Manager. Daarbij is hij verantwoordelijk voor alle technische zaken binnen het VRT project. Dat betreft o.a. civiele zaken, telecom, tractiesysteem en baanbeveiliging. Als projectteam sturen zij onderaannemers aan om producten zoals ontwerpen en bestekken voor het project op te stellen waarmee via een aanbesteding een aannemer voor de realisatie is te contracteren. Ook is Rob verantwoordelijk voor het test- en proefbedrijf, na de realisatie en de overdracht van de nieuwe installaties naar de beheerorganisatie met een overdrachtsdossier. Hiervoor stemt hij veel af met stakeholders binnen de provincie Utrecht, als ook met gemeenten en projecten die naast VRT ook worden gerealiseerd in Utrecht, om de raakvlakken en integraliteit te borgen. Hierbij wordt hij ondersteund door een adviseur telematica, baanbeveiliging, een raakvlak coördinator, een system engineer en een coördinator test- en proefbedrijf.

Overige projecten

Peter Marinussen

Meer weten?

Mail Peter of bel 010 – 511 2368