Projectleider Logistieke Hubs

De eisen die worden gesteld aan de stadsdistributie in Amsterdam worden steeds zwaarder.

De eisen die worden gesteld aan de stadsdistributie in Amsterdam worden steeds zwaarder. Er wordt gestreefd naar een schone stad, waarbij zero emissie, minder zware voertuigen en het minimaliseren van het aantal grote voertuigen de belangrijkste uitgangspunten vormen. Danielle is projectleider Logistieke Hubs en zij staat voor een interessant logistiek vraagstuk. Het belangrijkste doel voor het komende jaar is het in kaart brengen van de mogelijkheden van logistieke hubs voor de diverse logistieke ketens. Hoe wordt dit aangepakt en welke uitdagingen komen hier bij kijken?

De meeste hubs worden nu nog opgezet door de private sector en zijn hubs voor individuele bedrijven die hun eigen goederen consolideren voor stadsdistributie. Voor de stad is het belangrijk dat er hubs komen waar meerdere gebruikers hun goederen bundelen. Om tot een gerichte aanpak te komen heeft de gemeente vier logistieke ketens onder de loep genomen. Dat zijn de horeca, bouw, kantoorbenodigdheden en pakketdiensten. De gemeente Amsterdam onderscheidt daarin verschillende functies van hubs, zoals een overslagpunt van fossiel naar elektrisch, van zware voertuigen naar lichtere voertuigen, maar ook een overslagpunt van wegtransport naar belevering via het water.

“VONDERS had heel scherp wat de opdrachtgever zocht en waar de accenten lagen in de desbetreffende functie.”

Danielle - Projectleider bij Gemeente Amsterdam

Rol binnen het project

Op dit moment wordt geïnventariseerd onder welke voorwaarden de hub ingeregeld kan worden, zodat deze leiden tot het behalen van de doelstellingen met betrekking tot het aantal bewegingen en type bewegingen in de stad. Met behulp van co-creatie met verschillende marktpartijen wordt de private en publieke sector samengebracht om tot een gerichte aanpak te komen. Aan welke voorwaarden moet de hub voldoen, welke functionaliteit moet het krijgen en op welke locaties moeten de hubs zich bevinden? Het uitdenken en opzetten van het concept is vooral de rol van de projectleider Logistieke Hubs. Er staan werkconferenties op de planning, waarbij de gemeente Amsterdam intern zal bepalen waar mogelijke locaties zich bevinden, welke ook daadwerkelijk geschikt zijn voor de verschillende hubs en dan voor welk type goederenstroom? Hoe kan de gemeente aan die locaties een zinvolle betekenis geven en wat is daarvoor nodig? Een zeer uitdagende opdracht dus voor Danielle en haar team.

De samenwerking met Vonders

“Via LinkedIn ben ik enige tijd geleden benaderd door Vonders voor deze opdracht. Zij hebben mij verteld over de inhoud van de opdracht en direct mijn interesse gewekt. Dit sloot heel goed aan bij mijn interesses, vaardigheden en ervaring. Ik krijg er veel energie van om deze opdracht uit te voeren en ik vind het dan ook fantastisch om dat publieke en private belang samen te brengen. Wat ik zo fijn vind aan het samenwerken met Vonders is dat zij mij heel goed van tevoren hebben uitgelegd wat de opdracht was, welke vragen beantwoord moesten worden, welke documenten ik nodig had en mij op die manier duidelijk in het gehele proces begeleid hebben. Vonders had heel scherp wat de opdrachtgever zocht en waar de accenten lagen in de desbetreffende functie. Dit zorgt ervoor dat je niet na de start van een opdracht dat nog uitgebreid moet inventariseren. Het was het eerste contact met Vonders en het was meteen positief. Met name op het gebied van administratie neemt Vonders mij veel werk uit handen, zowel met contracten als de verwerking van uren. Maar wat mij nog het meeste enthousiasmeert is de persoonlijke aandacht die Vonders geeft. De kleine attenties op belangrijke momenten en feestdagen geven een grote blijk van waardering. Ik geniet altijd van dat soort vormen van communicatie! Ik kan dan ook iedereen aanraden om samen te werken met Vonders.”, vertelt Danielle enthousiast.

Deel deze case

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief