Directiesecretaresse

Het bouwconsortium Levvel versterkt in opdracht van Rijkswaterstaat de Afsluitdijk.

Het bouwconsortium Levvel – gevormd door BAM, Van Oord en Rebel – versterkt in opdracht van Rijkswaterstaat de Afsluitdijk. Levvel ontwerpt, bouwt, financiert en zal de versterking van de Afsluitdijk gedurende 25 jaar onderhouden.

Door de stijging van de zeespiegel krijgt Nederland in de toekomst vaker met extreem weer te maken. Het gevolg is dat er vanuit de binnenwateren steeds meer overtollig water het IJsselmeer instroomt. Het is daarom belangrijk dat we de veiligheid vergroten door de Afsluitdijk en de sluizen sterker te maken. Tegelijkertijd moet de capaciteit om water af te voeren naar de Waddenzee worden vergroot. Om de dijk te versterken over een lengte van 32 kilometer wordt het hoogste punt  – de kruin – zo’n twee meter verhoogd. Aan de kant van de Waddenzee krijgt de dijk een nieuwe bekleding. Op het bovenste gedeelte van het schuine vlak van de dijk komt een nieuw type steenzetting: het Quattroblock. Op het onderste gedeelte worden 75.000 innovatieve betonnen elementen geplaatst: de Levvel-blocs. Deze blokken wegen elk 6.500 kilo en zijn speciaal door bouwcombinatie Levvel voor de Afsluitdijk ontwikkeld en ontworpen. Door toepassing van dit golfbreker element is in totaal 200.000 m3 minder beton nodig en dit levert een besparing van 40.000 ton CO2 op (een reductie van 56%). Door een regelmatig legpatroon, dakpansgewijs, worden de blokken sneller en veiliger gelegd. Dit geeft een strak en mooi uiterlijk over de volle lengte van de dijk. Elk blok krijgt een chip om het te kunnen volgen bij de productie, de opslag en het transport.

Daarnaast worden de bestaande sluizen versterkt en komen er nieuwe spuisluizen en pompgemalen. Om meer water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee bouwt Levvel in het sluiscomplex bij Den Oever acht extra spuikokers. Er komt ook een groot gemaal, dat wordt ingezet als we met spuien onvoldoende water kunnen afvoeren. Tevens worden er nieuwe stormvloedkeringen gebouwd. Er wordt een flinke hoeveelheid energie bespaard doordat er minder gepompt hoeft te worden als gevolg van de vergroting van de spuicapaciteit. Gedurende het project wordt er ook aandacht besteed aan de realisatie van een veld zonnepanelen bij Den Oever. Dit zonnepark zal voldoende energie opwekken om alle installaties, zoals de nieuwe pompgemalen, die de waterkering rijk is te bedienen.

Tussen het IJsselmeer en de Waddenzee wordt een gat (coupure) in de dijk gemaakt voor een vismigratierivier, waardoor vissen weer van zout naar zoetwater kunnen zwemmen. De vismigratierivier zal circa 4 kilometer lang worden en eromheen komt een ecologisch gebied voor wandelaars.

“De afwisseling in de werkzaamheden en de leuke collega’s maken dat Willy het erg naar haar zin heeft bij Levvel.”

Willy - Directiesecretaresse bij Bouwconsortium Levvel

Rol tijdens project 

Willy is gedurende dit project werkzaam als directiesecretaresse. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de twee projectdirecteuren.  Zij beheert hun agenda. Ze bereidt voor en notuleert vergaderingen met Rijkswaterstaat, het Management Team, en directies van moederbedrijven en houdt de gemaakte afspraken bij. Tevens verricht zij ook regelmatig werkzaamheden voor de leden van het Management Team. Zij helpt bij het opzetten en organiseren van afspraken, meetings en evenementen. Voor medewerkers en externe relaties is zij vaak het eerste aanspreekpunt. Maar zij is ook het “manusje van alles”; de afvalbak van de koffiemachine legen, een lunch bestellen, kantoorartikelen bestellen, zij pakt alles aan wat op haar pad komt.

Deel deze case

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief