Highly connected 010 511 23 68

Bekijk onze

Projecten

Onder onze opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook bijvoorbeeld Schiphol. Al onze projecten draaien om infra-techniek. Wij merken dat aan professionals met de nodige kennis en ervaring steeds meer behoefte is. Kijk gerust even rond.

Schiphol - BAM

Werken op Schiphol betekent werken op ruim 27,870,000 m2. Een gigantische operatie die 24 uur per dag, zeven dagen per week doorgaat. Om een reus als Schiphol draaiende te houden, spelen achter de schermen enorme vraagstukken. Zo ook over infrastructurele zaken. Manuel werkt als Lead Engineer E-installaties voor BAM op Schiphol. Een dynamische functie vol […]

Waterschap Hollandse Delta | Regisseur

Peter is verantwoordelijk voor de realisatie van het groenonderhoud. Dit bevat de drie elementen: wegbermen, dijken en sloten. Welke uitdagingen biedt dit project? Wat houdt de functie in? En hoe verliep de samenwerking met Vonders?

Vonders x VolkerWessels

Na een succesvolle aanbesteding voor het ingenieursbureau van de Gemeente Den Haag waar Vonders op basis van inhoudelijke kennis, kwaliteit, kennisontwikkeling, integriteit en duurzaamheid als één van de winnaars naar voren is gekomen, mogen we ook nu weer proosten op een mooie samenwerking. Vonders heeft namelijk een raamovereenkomst mogen sluiten met de VolkerWessels Infradivisie. Ricardo […]

Gemeente Almere - Verkeerskundige

De gemeente Almere is een ambitieuze en innovatieve stad die in korte tijd is uitgegroeid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners, met de meest uitdagende openbare ruimte van Nederland. Binnen de ontwikkeling en groei van de stad moet de openbare ruimte ook duurzaam, hoogwaardig en efficiënt beheerd worden.

Projecten Infra - Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf – Teamleider Middelcomplexe Projecten Infra Evides Waterbedrijf is mede verantwoordelijk voor ons drinkwater. Als teamleider Middelcomplexe Projecten Infra moet je rekening houden met verschillende stakeholders, geen overlast bezorgen bij omwonenden en de veiligheid en kwaliteit van de leidingen waarborgen. Hoe doe je dat, met wie werk je samen en waar moet je allemaal […]

Gemeente Amsterdam - CE Markering Schinkel metrobrug

Project ZuidAsDok bij de ring van Amsterdam Oost. De Schinkel, een riviertje dat de verbindende schakel vormt tussen het IJ en de Nieuwe Meer. Over deze rivier lopen vijf bruggen, maar van vijf moet acht worden gemaakt.

Intelligente infrastructuur - Vialis

Wie beheren en onderhouden eigenlijk de elektrotechnische aspecten van onder andere tunnels, sluizen en bruggen? Wie ontwikkelt de slimme technologie (VRI en DVM-systemen) achter deze infrastructuur? Dat gebeurt allemaal bij Vialis. Bij Vialis werken ongeveer 650 mensen iedere dag hard aan het intelligent maken van de infrastructuur. Dit gebeurt vanuit een kantoor in Houten, Elst […]

Project Afsluitdijk – bouwcombinatie Levvel

Project Het bouwconsortium Levvel – gevormd door BAM, Van Oord en Rebel – versterkt in opdracht van Rijkswaterstaat de Afsluitdijk. Levvel ontwerpt, bouwt, financiert en zal de versterking van de Afsluitdijk gedurende 25 jaar onderhouden.     Door de stijging van de zeespiegel krijgt Nederland in de toekomst vaker met extreem weer te maken. Het gevolg is […]

Biologische bestrijdingsmiddelen - Koppert

Sanne houdt zich dagelijks bezig met de aansturing van diverse technisch complexe projecten. Dit kan uiteenlopen van het projectmanagement voor nieuwbouw- tot technische automatiseringsprojecten. Maar goed ook, want voor Sanne is juist de hoge druk van de verschillende projecten heerlijk.

Amsterdam Zuidoost - Gemeente Amsterdam

Bart helpt projectmanagers om Amsterdammers en andere stakeholders goed te betrekken bij alle ontwikkelingen in het gebied. In Amsterdam Zuidoost, één van de groeigebieden in de stad, worden daarom bestaande kantoorpanden omgebouwd tot nieuwe wooncomplexen.

Peter Marinussen

Meer weten?

Mail Peter of bel 010 – 511 2368